بی ارزش

اگر برای لایک گرفتن، شخصیت و ارزش‌های خود را تغییر بدهیم، عملا شخصیت و ارزش‌های خود را مفت فروخته‌ایم.