بدون درد و خونریزی

من وقتی بیشتر درگیر کارهایم هستم، کم‌تر سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌آیم.

نتیجه: برای جلوگیری از اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی فقط کافی است سرگرم کارمان باشیم. اینجوری خود به خود دوز مصرف ما کاهش می‌یابد.