لغت‌نامه-۲

وقت: چیزی که همیشه زودتر از حد تصور از دست می‌رود.