حرکت کن، حتی توی قرنطینه

از بعضی نمایشنامه‌ها گاهی تنها یک سطر برای همیشه با آدم می‌ماند:

پرنده‌ای که پرواز می‌کنه، سرما نمی‌خوره.

-اکبر رادی | آهسته با گل سرخ