زحمت

سایت خوب و پیج خوب و کانال خوب چیزی نیست که یک شبه مثل درخت لوبیا قد بکشد و بالا برود. به بلوغ رساندن هر رسانه‌ای زمان می‌برد و نیرو می‌گیرد.