فقط تداوم

نکته مهم این است:

بسیاری چیزها را -شاید مهم‌ترین چیزها- فقط با حفظ تداوم در انجام کارها یاد می‌‎گیریم.