راهنما

از کلافگی و بی‌حوصلگی دلسرد نمی‌شد.
می‌گفت -گاهی اوقات- احساسات بد می‌تواند راهنمای خوبی باشد.