زحم

…من می‌خواهم‌
آنجا باشم
که زیستن
زخم نباشد.

© بهمن فرسی | آوا در کاواک