تکرار بی‌پروا

گاهی از تکراری بودن نوشته‌هایت کلافه می‌شوی. اما بدتر از تکراری نوشتن، ننوشتن است.

آن‌که که تکراری می‌نویسد شانس این را دارد که بالاخره روزی به کشف تازه‌ای برسد، اما آنکه نمی‌نویسد چه؟