رضایت یعنی زندگی طبق اولویت‌ها

اگر در کوچک‌ترین بخش‌های زندگی تا بزرگ‌ترین عرصه‌های آن طبق ارزش‌ها و اولویت‌هایمان حرکت کنیم بیشترین میزان رضایت خاطر را تجربه می‌کنیم.

من امروز تا شش بعد از ظهر به جای اینکه پست اینستاگرامی منتشر کنم، انرژی و وقتم را صرف به‌روزرسانی دو تا از مطالب شاخص سایتم کردم.

من امروز به جای اینکه وقتم را صرف پیگیری اخبار و حرف زدن دربارۀ حواشی آن کنم ده تا ده دقیقه تمرین آزادنویسی کردم.

من امروز به جای ناخنک زدن به ده‌ها کتاب تازه و متنوعی که کنار میزم بود، فصل مهمی از یک کتاب مرتبط با کارم را دوباره از نو خواندم و یادداشت‌برداری کردم.

در همۀ این اقدامات ترجیح اولویت به لذت آنی دیده‌ می‌‌شود و همینطور در پس این کارها تجربۀ لذتی عمیق‌تر و پایدارتر آشکار است.

رضایت و همین‌طور موفقیت فقط با پایبندی جدی به اولویت‌ها حاصل می‌شود.