بیرون زدن از دور باطل

گروهی از ما وقتی انبوهی از کارهایمان عقب می‌افتد، به تعویق انداختن آن‌ها را ادامه می‌دهیم.

گروهی دیگر اما به جای سرزنش خود برای انجام نشدن کارهای قبلی،

تمام کارهایی که باید انجام بدهند فهرست می‌کنند،

بی‌رحمانه روی کارهایی که مهم نیست خط می‌کشند،

و از لحظه‌ای که در آن هستند اولین گام‌های رسیدگی به اولویت‌ها را آغاز می‌کنند.