شغل واقعی

به‌نظرم این جملۀ مالکوم فوربز مهم و تأمل‌برانگیز است:

«اگر شغلی بی‌دردسر و بدون ‌تنش دارید، در واقع اصلاً شغلی ندارید.»