گفتاره‌ای از باب پراکتر

برخی نقل‌قول‌ها، ساده و روشن، مشکل اصلی ما را برایمان نمایان می‌کند:

«بیشتر افراد به دنبال چیزی که می‌خواهند، نمی‌روند. حتی بعضی از کسانی که به دنبال هدف و هدف‌گذاری هستند نیز اینگونه‌اند. آن‌ها به دنبال چیزی می‌روند که فکر می‌کنند می‌توانند به دست بیاورند.»