محتوای فارسی

ویژگی اصلی اغلب محتواهای آموزشی در شبکه‌های اجتماعی (علی‌الخصوص اینستاگرام):

رسیدن از به بدیهیات به بدیهیات.