چه می‌شد اگر. . .

چه می‌شد اگر هر روز فقط یک کار انجام می‌دادیم؛ یک کار مفید و مؤثر.

ادیسون علت بهره‌وری بالایش را رعایت همین یک نکته می‌دانست.