مثلِ حرف‌زدن از همه چیز

روبرتو خوارُز می‌گوید:

«هیچ‌کس نمی‌تواند از همه‌چیز حرف بزند. اما حرف‌زدن از بعضی چیزها مثلِ حرف‌زدن از همه چیز است.»

برای من، نوشتن از نوشتن، این چنین است.