افزایش شعاع دایرۀ زندگی

محمود سریع‌القلم در یادداشت تازه‌اش نوشته:

«تنها عنصری که می‌­تواند املاحِ ته‌نشین‌شدۀ ذهن را تکان دهد، افزایش شعاع دایرۀ زندگی، تعامل و یادگیری است.»

پیشنهاد خواندن متن کامل:

آیا ما منزوی هستیم؟