کتاب‌های امسال

توی دفتر سررسید قدیمی‌ام نوشته بودم:

«همیشه در حال نوشتن یک کتاب باش.»

چون گمان می‌کردم و می‌کنم نوشتن کتاب به ذهنم نظم می‌بخشد و کمک می‌کند روی برخی موضوعات جدی‌تر تامل کنم.

درس سال جاری برای انتشار ۳ کتاب تازه برنامه ریخته‌ام:

کتاب توسعۀ فردی (عنوان قطعی کتاب را هنوز انتخاب نکرده‌ام.)

کتاب «دست محتوا»

مجموعۀ جملات کوتاه

اولی و دومی قطع‌به‌یقین تابستان و پاییز و سومی زمستان امسال منتشر خواهد شد.