افزایش دایره لغات

افزایش دایره لغات به معنی ازبرکردن واژه‌های منسوخ و عجیب‌‎وغریب نیست.

بلکه استفاده از کلماتی است که آشنایند، اما تاکنون آن‌ها را فعالانه به زبان و قلم نیاورده‌ایم.