چگونه هدر می‌رویم؟

عنوان این یادداشت را مدت‌ها پیش توی دفترچه نوشته بودم تا بعداً مطلب مفصلی دربارۀ آن بنویسم.

اما دیدم شاید مجال نوشتن آن هرگز فراهم نشود. چون فعلاً اولویتم پرداختن به موضوعات تخصصی است.

و بعد فکر کردم که شاید بهتر باشد برای این عنوان فهرستی موجز و مختصر بنویسم:

چگونه هدر می‌رویم:

با همیشه آنلاین بودن و تن دادن به چندکارگی

با بی‌توجهی به اینترنت و امکاناتی که برای رشد در اختیار ما گذاشته

با کتاب نخواندن و دور شدن از یادگیری عمیق

با کنار نگذاشتن اطرافیان بد و منفی

با ورزش نکردن و کم‌تحرکی جسمی

با قدردان و سپاسگزار نبودن

با غرق شدن در تجربیات تلخ گذشته

با تمرکز نکردن روی استادی در یک مهارت خاص

با پیوستن به رمه و دنباله‌رویِ چشم‌وگوش بسته

و…