نقطۀ شروع

ده‌ها و شاید صدها بار تلاش کرده‌اید و باز به نقطۀ اول بازگشته‌اید؟

لابد نقطه‌ای از آن شروع می‌کنید مشکل دارد.

گاهی فقط باید نقطۀ شروع را تغییر داد.

آن‌وقت ادامۀ مسیر به سادگی طی می‌شود.