نوشتم!

بالاخره پس از مدت‌ها قصه‌ای که از دل برآمده را بر دل جستارِ بلند تولید محتوا نشاندم.

به قول دوستی، امیدوارم که این مطلب را دوستتان بیاید!