کوشیدن نیازمند اطمینان از نتیجه نیست

ویلیام اورانژ گفت:

«کوشیدن نیازمند اطمینان از نتیجه نیست.»

و من گمان می‌کنم این حرف بیش‌ازهمه الهام‌بخش پویندگان راه نوشتن و تولید محتوا است.

یکی توی برنامه دیروز اینستاگرام مدرسه نویسندگی گفت:

«من عاشق نویسندگی‌ام. اما نمی‌دونم آینده داره یا نه؛ تا شروع کنم.»

و مثل همیشه چیزی را گفتم که دلیل اصلی شیفتگی‌ام به نوشتن است:

پاداش اصلی در نفسِ نوشتن است.