جرقه‌هایی برای نوشتن یادداشت‌های کوتاه

۱

نوشتن دربارۀ کتابی که در حال مطالعه آن‌ هستیم.

۲

نوشتن دربارۀ جملات قصار و تحلیل یک جمله از زوایای مختلف.

۳

نوشتن خاطراتی که می‌توان نکتۀ جالبی را از آن‌ بیرون کشید.

۴

نوشتن گزارش کوتاهی از مهم‌ترین چیزی که هر روز یاد می‌گیریم.

۵

نوشتن دستورالعمل‌های لیستی دربارۀ بخش‌های مختلف حوزۀ تخصصی‌مان. (+)

۶

نوشتن از اتفاقاتی که در جریان کارهای روزانه تجربه می‌کنیم.

۷

نوشتن دربارۀ اخبار و رویدادهای حوزۀ موردعلاقه‌مان.

۸

نوشتن تعاریف تازه برای چیزها. (+)

۹

نوشنن دربارۀ نوشته‌های تازه دیگران و لینک دادن به آن‌ها.

۱۰

نوشتن بر اساس کامنت‌ها و بازخوردهایی که دریافت می‌کنیم.

 

از این ایده‌ها می‌توانید برای وبلاگ‌نویسی، توییت‌نویسی و کپشن‌نویسی در اینستاگرام استفاده کنید.