ذره‌بین من

شاهین‌بلاگ، ذره‌بین من است.

ذره‌بینی که روی افکار خودم و دیگران می‌گیرم تا واضح‌تر جلوه کند.

گاهی نیز این ذره‌بین را زیر آفتاب نگه می‌دارم.

مطلوب است تعیین سوختنی!