سادگی و بی‌پیرایگی

شوپنهاور:

«هیچ کاری مشکل‌تر از این نیست که مهم‌ترین افکار را به زبانی قابل فهم برای همه بیان کرد.»

تولستوی:

«اگر زبان واضح و روان باشد، نمی‌توان بد نوشت.»

آکسل اندرسن:

«کسانی که پیچیده می‌نویسند، می‌خواهند دیگران متوجه نشوند که حرفی برای گفتن ندارند.»

رضا بابایی:

«زیباترین متن، ساده‌ترین متن است، و سادگی یعنی بی‌پیرایگی، نه بی‌مایگی.»

 

ای کاش برای عمیق‌تر به نظر رسیدن، به دام پیچیده‌‌گویی نیفتیم.