فیلم یا رمان؟

نورمن میلر که نویسندۀ مهمی بود و دستی هم در آتش فیلمسازی داشت گفته بود:

«غرابت فیلم و ادبیات همانند غرابت نقاشی‌های غارنشینان و موسیقی است.»

واقعیت این است خواندن یک رمان جدی و خوب، گهگاه به اندازۀ خالق رمان به زحمت و خلاقیت نیاز دارد.

بنابراین اغلب آدم‌ها دو ساعت فیلم دیدن را به چند روز رمان خواندن ترجیح می‌دهند.

و صد البته که تاثیر این دو بر ذهن کاملاً متفاوت است.