زیبایی زندگی

هر چه‎‌قدر که به تلخی‌ها و تیرگی‌های زندگی خیره شوی، باز هم در لحظاتی پی می‌‎بری که زندگی بی‌اندازه زیباست.