زندگی تأثیرگذار

خیل مردگان به ما می‌گویند که بهتر است برای زیباتر کردن زندگی پس از مرگ خود بکوشیم. به تعبیر چارلز هَندی «زندگی پس از مرگ، یعنی زندگی ما در ذهن نسل‌های بعدی.»