معنای زندگی

کشف یا ساختن معنا برای زندگی چندان دشوار نیست، سختی ماجرا در این است که آیا می‌توانی معنای زندگی‌ات را همچنان حفظ کنی، یا نه، دم‌به‌دم از دستت لیز می‌خورد و باز دچار خلاء و بی‌معنایی می‌شوی؟