هلاک حافظه

اگر ننویسی و دور نریزی، از فشار حافظه می‌میری.