جان‌پناه

خواندن و نوشتن، جان‌پناهی در دل جریان هولناک روزمرگی‌ست.