توجه عملی به اولویت‌ها

شناسایی اولویت‌ها و وقت گذاشتن برای آن‌ها دو چیز کاملاً متفاوت است. آیا برای اولویت‌هایتان وقت می‌گذارید؟