شغل پردرآمد

درآمد یک شغل پردرآمد الزاماً پول نیست؛ احساس خوبِ حاصل از انجام یک کار هم جزو درآمد آن محسوب می‌شود.