راز پیاده‌روی

اگر حس‌وحال من در هنگام نشستن، مانند اوقاتی باشد که پیاده‌روی می‌کنم، جسارت و خلاقیتم برای انجام کارهای مختلف ده برابر می‌شود.