چالش

احساس می‌کنید هیچ ایدۀ تازه‌ای ندارید؟

فقط کافی است دو سه روز از شبکه‌های اجتماعی فاصله بگیرید تا ذهنتان شما را با ایده‌های جدید غافلگیر کند.