شدت علاقه

اگر از یک کار طوری‌ با علاقه حرف می‌زنید که حتی دیگران هم تحت تأثیر حرف‌های شما به آن کار علاقه‌مند می‌شوند، احتمالاً کار موردعلاقه‌تان را یافته‌اید.