انواع تلفات

حتی برای هدر دادن وقت هم باید اولویت‌بندی کرد. به‌طور‌مثال بین اتلاف وقت در شبکه‌های اجتماعی و هدر دادن وقت برای نوشتن یک فیلمنامۀ مزخرف، زمین تا آسمان فاصله است. دومی احتمالا با سال‌ها ممارست به جایی می‌رسد، اما با اولی فقط به زوال عقلمان سرعت می‌بخشیم.